لینک های دسترسی

مامورين ايالات متحده و کورياي شمالي گفتند که مذاکرات با رکود مواجه شده است


مامورين ايالات متحده و کورياي شمالي در مذاکرات شش جانبه روي موضوع پروگرام ذروي پيونگ يانگ گفتند که مذاکرات شان در بيجنگ با رکود موجه شده است کريستوفر هيل معاون وزارت خارجه ايالات متحده ميگويد که مذاکرات روي تقاضا ي کورياي شمالي براي کارخانه هاي آب سبک ، راکد مانده است کورياي شمالي ميگويد که در مورد تقاضايش براي چنين کارخانه اي که برق توليد ميکند ثابت قدم ميباشد کريستوفر هيل براي مدت يک ونيم ساعت امروز پنجشنبه با کيم گي گيان همتاي کورياي شمالي خود صحبت نمود . ايالات متحده ميگويد که پيونگ يانگ از موافقنامه سابق عدم انتشار سلاح ذروي تخطي کرده و اصرار ميورزد که بايد در بدل امنيت و کمک انرژي، تمام پروگرام هاي ذروي خود را از بين ببرد

XS
SM
MD
LG