لینک های دسترسی

عودت  باريس يالتسين رئيس جمهور سابق  روسيه از شفاخانه به منزل اش


باريس يلتسين رئيس جمهورروسيه از شفاخانه اي که درآنجا بخاطر شکسته شدن استخوان پا تحت معالجه قرارداشت از شفاخانه مرخص شده است . يک سخنگوي رهبر سابق ۷۴ ساله روسيه امروز شنبه گفت يلتسين به کمک چوب زيربغل راه رفته و خودرا خوب احساسد مي کند . يلتسين در هنگام سپري نمودن رخصتي اش در جزيره ايتالوي ساردينا در اوايل ماه جاري بزمين افتد و پا اش شکست . بعداز اين واقعه يلتسين بيک شفاخانه ماسکو منتقل شد و تحت عمل جراحي قرار گرفت . يلتسين از سال ۱۹۹۱ تا ۹۹ در قدرت بود و اولين رئيس جمهورروسيه بعد ازسقوط و فروپاشيدن اتحاد شوروي بود . يلتسين شهرت بدان دارد که در اختتام کمونيزم نقش کليدي داشته است .

XS
SM
MD
LG