لینک های دسترسی

تقاضاي نماينده خاص  موسسه ملل متحد  از افغانها  مبني بر اينکه راي بدهند


ملل متحد از افغانها تقاضا دارد تهديدات شورشيان طالب را ناديده گرفته و در اولين انتخابات پارلماني در زياده از سي سال راي بدهند . ژان ارنو ، فرستاده خاص ملل متحد به افغانسيتان امروز شنبه در کابل گفت اطمينان دارد که طالبان در اخلال وبرهم زدن انتخابات ، برغم تقاضا هاي شان براي مقاطعه و تهديدات شان که بر عساکر خارجي حمله خواهند کرد ، ناکام خواهند شد . بيش از ۱۰۰ هزار تن از افراد شامل عساکر ، افراد پليس و قواي امنيتي و ۳۰٫۰۰۰ عسکر خارجي جهات حمايت ۱۲٫۵ ميليون راي دهندگان ثبت نام شده در مراکز مختلف تعبيه شده اند . قبل بر آن مامورين حکومتي ۲۰ تن از شورشيان مظنون را هنگامي دستگير کردند که سعي داشتند يک بند بزرگ را در جنوب افغانستان منفجرسازند . اواخر روز جمعه سه تن از افراد پليس زماني کشته شدند که که چريک هاي طالب بر افراد گزمه شان درنزديکي کابل حمله کردند . ودر يک واقعه جداگانه پليس و شورشيان درروي شاهراه کابل قندهار تصادم کردند که در آن هفت تن از شورشيان طالب کشته شدند .

XS
SM
MD
LG