لینک های دسترسی

طوفان بحري کاترينا ، به محصولات زراعتي صدمه شديد رسانيده است


متخصصين زراعت ميگويند که طوفان بحري کترينا و خشکسالي تابستاني تقريبا ۹۰۰ مليون دالر خساره به محصولات زراعتي وارد کرده است درين طوفان مليون ها مرغ ،ده هزار گاو وگوسفند و به ارزش مليون ها دالر شير دراثر نبودن برق ازبين رفته است وزارت زراعت امريکا ميگويد که اگر دهاقين قبلا غله را درو نکرده بودند حاصلات برنج ، جواري و سويبين که در راه طوفان قرار داشت کاملا از بين ميرفت . متخصصين ميگويند که درين محاسبه ، ويراني زيربناي زراعت که دهاقين در دراز مدت با ان روبرو ميشوند، مدنظر گرفته نشده است درعين زمان مامورين در بندر نيو اورلينز ميگويند که اولين محموله فولاد را بعد از طوفان کترينا پايين کردند مامورين اظهار ميکنندکه قرار است بيش از نه کشتي مملواز فولاد در هفته آينده هنگاميکه بندر به تدريج به عمليات عادي شروع کند ، به ان بندر مواصلت نمايد

XS
SM
MD
LG