لینک های دسترسی

مشرف حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را بخاطر پيروزي انتخابات تبريکي داد


پرويز مشلاف رئيس جمهور پاکستان در مورد انتخابات موفقانۀ روز يکشنبۀ، حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان را تبريکي داد. جنرال مشرف طي پيامي عنواني حامد کرزي ، اين انتخابات را بحيث يک رويداد عمدۀ تاريخي مورد ستايش قرارداده گفته است که مردم پاکستان در خوشي برادران افغان شان خود را شرايک ميدانند. حنرال مشرف افزود ، خوشحال است که پاکستان در تضمين راي گيري صلح آميز و آرام افغانستان، با تعبيۀ عساکرش در امتداد سرحدات جهت جلوگيري از نفوذ مليشه ها ، کمک نموده است . مامورين نظامي پاکستان ميگويند ، صْد ها جنگجوي القاعده وطالبان در کوهستانات مناطق سرحدي در امتداد سرحدافغانستان وپاکستان پناه برده اند. انتخابات روز يکشنبۀ پارلمان وشورا هاي ولايتي افغاستان بطور وسيعي بحيث يک آزمون کليدي ثبات افغانستان جهت ايجاد وتشکيل يک ديموکراسي عملي تلقي ميگردد.

XS
SM
MD
LG