لینک های دسترسی

روسيه سرمايه گذاري نظامي در قزغزستان را انکشاف ميدهد


سرگي ايفانوڤ وزير دفاع روسيه ميگويد ، آن کشور درنظر دارد تا سرمايه گذاري هاي نظامي در قزغزستان را بخاطر پيشرفت همکاري ذات البيني و ثبات منطقه انکشاف دهد. ايفانوڤ روز سه شنبه در بشکک پايتخت قرغزستان که مذاکرات دو روزه اش را پايان داد، صحبت ميکرد. وزير دفاع روسيه گفت آن کشور رزاد خانۀ نظامي قرغزستان را به ازرش سه مليون دالر سلاح، مجهز خواهد ساخت . وي همچنان گفت روسيه درنظردارد تا تاسيسات نظامي اش را در پايگاه هوايي کينت در قزغزستان، که درنزديک پايگاه هوايي گانسي واقع است مجهز تر سازد. در اوايل هفته قزغزستان تقاضاي روسيه و چين را در مورد ختم حضور نظامي ايالات متحده ، رد نمود. از بکستان در اواخر ماه جولاي از ايالات متحده تقاضا کرد تا پايگاه هوايي اش را تا شش ماه تخليه نمايد. ايالات متحدۀ امريکا از پايگاه هاي هوايي اش در کشور هاي آسياي مرکزي براي عمليات در افغانستان، استفاده ميکند.

XS
SM
MD
LG