لینک های دسترسی

وزير داخله افغانستان تصميم به استعفي گرفته است


علي احمد جلالي ميگويد که وي از مقام خود استعفي داده ومسلک علمي خود را در ايالات متحده تعقيب خواهد کرد جلالي يکي از وزراي قابل احترام ، کابينه حامد کرزي رئيس جمهور افغانستان تصميم خود را طي مصاحبه راديويي امروز سه شنبه در تلويزيون افغانستان اعلام کرد اين اعلام بعد از گزارشهاي عدم توافق ميان جلالي و رئيس جمهور در مورد تقرر مامورين ولايات توسط رئيس جمهور کرزي بميان امد ، جلالي همچنان گفت که وي در مورد دست داشتن مامورين حکومت در قاچاق مواد مخدر ناراضي است جلالي ، يک عسکر سابق در سال ۲۰۰۲ بعد از تبعيد در ايالات متحده که بحيث امر سرويس هاي پشتو و دري در صداي امريکا کار ميکرد به افغانستان برگشت بنجامين سند خبرنگار صداي امريکا از اسلام آباد در مورد گزارشي دارد که همکارم انيسه لطيف دراني تقديم ميکند

XS
SM
MD
LG