لینک های دسترسی

Breaking News

کارمندان خارجي  امور امداد بعد از انفجار يک بم انتحاري در کابل،  مسافرت هاي شانرا  محدود ساخته اند


کارمندان خارجي امور امداد، گشت وگزار شانرا در کابل پايتخت افغانستان بعد از يک حمله انتحاري نادر بم، محدود ساخته اند. اين حمله يک گروه عساکري را که وظيفه شان در همان روز ختم شده بود هدف قرار داد و باعث کشته شدن ۱۰ نفر و جراحات سي نفر ديگر گرديد ملل متحد و سازمان هاي غير دولتي به مامورين و کارمندان خود خاطر نشان کرده اند که گشت و گزار شانرا در اطراف کابل محدود سازند در عين زمان قواي امنيتي روي حمله انتحاري بم در مرکز تمرينات عساکر بروز چهار شنبه صورت گرفت تحقيق ميکنند حمله کننده که بايونيفورم عسکري تغيير لباس داده و سوار يک موتر سايکل بود ازبين موتر هاي سرويس ايکه در خارج ان مرکز متوقف بود داخل شده و خودرا منفجر ساخت . چندين موتر سرويس آتش گرفت شخصي که ادعا ميکند نطاق طالبان است گفت که اين گروه بنياد گرا مسوول حمله ميباشد اما اين ادعا بصورت مستقل تائيد نشده است

XS
SM
MD
LG