لینک های دسترسی

زنان پاکستان از رئيس جمهور انکشور ميخواهند که از انها بخاطر تذکراتش در مورد گزارش دادن تجاويز جنسي معذرت بخواهد


صدها زن پاکستاني در پايتخت انکشور جمع شده اند تا تذکرات پرويز مشرف رئيس جمهور انکشور را در مورد قربانيان تجاوز هاي جنسي تقبيح نمايند. اشتراک کنندگان تبصره هاي جنرال مشرف را که در روزنامه واشنگتن پوست منتشر شد تقبيح کردند . وي گفته بود اکثر پاکستاني ها فکر ميکنند که بلند کردن فرياد هاي تجاوز جنسي راه آساني براي دريافت ويزه جهت رفتن به خارج و دريافت پول است. رهبر پاکستان تاکيد مينمايد که از وي بصورت درست نقل قول نشده است او صرف تبصره هاي مردم عام را در پاکستان ابراز داشت نه اينکه تبصره خودش باشد اما فعالين مدافع حقوق زنان ميگويند که وي بايد در انتخاب کلماتش در مورد قربانيان تجاوزات جنسي محتاط باشد گروهاي طرفدار حقوق بشر در پاکستان همچنان در مورد قتل هاي زنان بعنوان ننگ و ناموس نيزکه در ان کشور رواج دارد اعتراض ميکنند اين گروهها ميگويند که صد ها زن هرسال در پاکستان بنام ناموس و ننگ بعد از انکه متهم به داشتن روابطي ميگردند ، کشته ميشوند

XS
SM
MD
LG