لینک های دسترسی

پنج نفر طي حمله اي در امتداد سرحد افغانستان در پاکستان کشته شده اند 


مقامات پاکستاني ميگويند که مردان مسلح ناشناس چهار عسکر شبه نظامي و يک مامور حکومت را در يک منطقه قبائلي نزديک سرحد افغانستان کشته اند مامورين ميگويند که چهار مرد توسط موتر مسافرت ميکردند که در نزديکي وانه شهر عمده وزيرستان جنوبي مورد حمله قرار گرفتند دران منطقه قواي امنيتي پاکستان با تندروان مربوط به القاعده از دوسال به اين طرف در نبرد ميباشند. در عين زمان مامورين امنتيي پاکستان ميگويند که يک حمله جديد دهشت افگني را به تعقيب گرفتاري آصف چوتو رهبر گروه تندرو سني ها خنثي ساختند ،که متهم به کشتن اقليت هاي شيعيه ميباشد مامورين ميگويند که از معلوماتي که از چوتو بدست اوردند انها را قادر ساخت تا چندين مظنوني را که براي حملات آمادگي ميگرفتند توقيف کرده و بم هاي دستي و کمربند هاي مملو از مواد منفجره را ضبط کردند ،

XS
SM
MD
LG