لینک های دسترسی

چهار عسکر ايالات متحده در اثر انفجار بم در جاده در افغانستان مجروح شده اند


يک نطاق اردوي ايالات متحده ميگويد که چهار عسکر امريکايي در اثر اصابت موتر زرهپوش شان با يک بمي که شورشيان در جاده تعبيه کرده بودند در شمال شرق افغانستان مجروح شدند عساکر هنگاميکه از خنثي کردن يک بم ديگر در اسعد اباد ولايت کنر بر ميگشتند مورد حمله قرار گرفتند دريک بيانيه اردو گفته شده است که زخمي شدگان به پايگاه نظامي بگرام در شمال کابل انتقال داده شدند که در انجا در وضع صحي خوبي بسر ميبرند در بيانيه امده است که عساکر ايالات متحده و افغانستان جستجوي خود را آغاز کرده اند که مسوولين را بمجردي بيابند يا ميکشند و يا توقيف ميکنند حملات مشابهي در گذشته نيز صورت گرفته است که طالبان مسوول ان شناخته شده اند طالبان چهار سال قبل توسط تهاجمي برهبري ايالات متحده از قدرت برانداخته شدند

XS
SM
MD
LG