لینک های دسترسی

پرواز  راکت روسي  با حمل يک سياح


روسيه راکتي را به مدارزمين فرسنتاده است که دو عمليه و يک سياح کيهاني امريکا را با خود به استيشن بين المللي فضائي حمل مي کند . راکت سوايوز روسي اوايل امروز شنبه از مرکز کيهاني بايکونو در قزاقستان به فضا اوج گرفت . قراراست اين راکت ح سب التجويز به استيشن بين المللي در فضا بروز دوشنبه مواصلت کند . عمله جديد استيشن بين المللي فضائي که بل مکارتر يک ستاره شناس امريکائي و کيهانورد روسي والبري توکاروف اند تا ماه اپريل سال آينده در استيشن بين المللي باقي خواهند ماند . گريگوري اولسن ، سياح کياهاني از ايالات متحده حدود ۲۰ ميليون دالر را براي ده روزمسافرت به مدار زمين برگشت بدان پرداخته است . او به تاريخ ۱۱ اکتوبر با عمليه سابق استيشن بين المللي فضائي بزمين عودت خواهد کرد که تازه دوره وظيفه شانرا در فضا انجام داده اند . اولسن که ۶۰سال عمردارد يک تاجر و ثرمايه دار پولداراست که سابقه علمي دارد . او سومين مرد عادي و غير ستاره شناس است که از استيشن بين المللي فضائي ديدن مي کند .

XS
SM
MD
LG