لینک های دسترسی

ملل متحد عليه حرکت شعييان و کرد ها در مورد تغيير قوانين همه پرسي اعتراض کرده است


ملل متحد در مورد حرکت اعضاي پارلمان شعيان و ُکرد هاي عراق براي تغيير قوانين همه پرسي همين ماه انتقاد کرده ميگويد که دشوار ساختن اين سند براي مغلوبيت ان صورت ميگيرد مامورين ملل متحد در بغداد ميگويند که انها به اسامبله ملي عراق و حکومت انکشور امروز سه شنبه نگراني خود را ابراز داشتند تغييرات قوانين بروز يکشنبه به ارامي به تصويب رسيد که کاميابي اين سند را تضمين ميکند اما مامورين ملل متحد گفتند که انها اين تقاضا را در مورد عادلانه بودن همه پرسي مورد سوال قرار ميدهند . تحت قانون جديد قانون اساسي تنها ميتواند در صورتي که دو بر سوم کسانيکه براي راي دهي ثبت نام کرده اند راي بدهند ناکام ميشود نه کسانيه راي داده اند ، ککه در حد اقل سه ايالت از جمله ۱۸ ايالت راي منفي داده اند اين حرکت همچنان جامعه اقليت سني هارا بخشم اورده است که تهديد کرده اند با همه پرسي ۱۵ ماه اکتوبر مقاطعه کنند اين اصرار سياسي بعد از ان بميان امد که قواي ايالات متحده حملات تازه ايرا عليه شورشيان در سه شهر عمده حديثه ، حقانيه و بروانه در امتداد دراي فرات انجام دادند اين عمليات که بنام مدخل دريا مسمي گرديده است مصادف با عمليات مشابهي است که بنام پنجه آهنين ياد ميشود و در امتداد سرحد سوريه ادامه دارد

XS
SM
MD
LG