لینک های دسترسی

انفجارات دوبم انتحاري ديگر  در قندهار


مقامات افغانستان ميگويند در ولايت جنوبي قندهار ، دو بم افگن انتحاري سه نفر را کشته و هشت تن را زخمي ساخته اند . يکي از حمله کنندگان « آغا شاه» يک قوماندان سابق يک گروه و دو تن ازرهگذران را در جلو منزل آغا شاه به هلاکت رسانيد. بعدتر ،بم افگن انتحاري دومي خودرا وقتي منفجر ساخت که پليس بوي امر داد تا در نزديکي يک پايگاه نظامي عمده ايالات متحده در قندهار متوقف شودو اين انفجار باعث تلفات مزيد نشد. در کمتراز يک هفته دو انفجارانتحاري بم در قندهار ، صورت گرفته است يکي عليه مامورين گمرکي برتانوي و ديگري عليه عساکر کانادائي . در عين حال قواي نظامي ايالات متحده ميگويد يک عسکر امريکائي کشته و عسکردومي زماني زخمي شدند که با شورشيان درولايت زابل تصادم کردند . و در يک انکشاف جداگانه ، يک هيليکوپتر نظامي ايالات متحده طي عمليات ضد تندروان در شرق افغانستان بطور اضطراري بزمين فرود آمد و آتش گرفت. هيليکوپتر تخريب شد و اما راکبين هيلي کوپتر بدون برداشت صدمه، از آن فرار کردند .

XS
SM
MD
LG