لینک های دسترسی

اولين صدراعظم زن در جرمني


دو حزب عمده سياسي جرمني به موافقه رسيده اند که انگلا ميرکل ، رهبر حزب محافظه کار را بحيث اولين صدراعظم زن در آن کشور تعين نمايند. مامورين مربوط به اتحاديۀ حزب کرسچن ديموکرات مربوط خانم انگلا ميرکل، و حزب سوشل ديموکمراتيک شرودر ميگويند آن دو حزب امروزدوشنبه ، بعد ازسه هفته مذاکره روي تشکيل يک حکومت ائتلافي بموافقه رسيدند. رسانه هاي خبري آلمان ميگويند در بدل کناره گيري شرودر از مقام رهبري حکومت ، حزب او در کابينه دو کرسي بيشتر از حزب مريکل خواهد داشت. گيرهارد شوردر از تقريباً هشت سال بدين سو ، صدراعظم آلمان بوده است . اما واضح نيست که آيا وي کدام نقشي در حکومت ميرکل ايفا خواهد کرد ؟ دو حزب، بدون ميل، و بعد از آن دست به تشکيل يک حکومت ائتلافي زدند که درانتخابات پارلماني آلمان بروز هجدهم سپتامبر هيچ يک قادر به کسب اکثريت قاطع آرا وپيروزي واضح حزبي نشدند. حکومت ميرکل اينک مسئوليت دارد تا آلمانرا ازمقابله با بيکاري بيسابقه نجات داده و اقتصاد در حال رکود آن کشور را تقويت بخشد.

XS
SM
MD
LG