لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش از انتخاب هرئيت مايرز دفاع ميکند


رئيس جمهور امريکا يک بار ديگر از تصميم خود براي تقرر هيريت مايرز مشاور حقوقي قصر سفيد بحيث قاضي محکمه عالي ايالات متحده دفاع ميکند طي مصاحبه اي با شبکه تلويزيوني ان بي سي امروز سه شنبه ، رئيس جمهور بش خانم مايزر بحيث يک شخص موفق و با استعداد خواند و گفت که مطمئن است تقرر خانم مايرز به تصويب ميرسد بعضي از منتقدين ميگويند که وي بخاطري انتخاب شده است که مناسبات نزديکي با رئيس جمهور دارد در حاليکه ديگران در مورد عدم تجربه او بحيث يک قاضي ابراز نگراني ميکنند خانم ميرز هنگاميکه رئيس جمهور، گورنر تکساس بود ، بحيث وکيل قانوني جارج بش کار ميکرد اسنادي که بروز دوشنبه از آرشيف تکزاس منتشر شده است نشان ميدهد که هر دو روابط نزديک داشتند خانم ميرز در يکي از کارت هاي تبريکيه سالگره تولد جارج بش در سال ۱۹۹۷ هنگاميکه رئيس جمهور گورنر تکساس بود نوشته که وي بهتري گورنر بوده است . جارج بش در يک يادداشت بوي نوشته بود که دوستي و اخلاص و صميمت اورا تقدير ميکند

XS
SM
MD
LG