لینک های دسترسی

يک بم افگن انتحاري ۳۰ عراقي را درحملۀ در آستانۀ همه پرسي به قتل رسانيد


پليس عراق مي گويد يک بم افگن انتحاري خود را دربين مجلوبين تازه در يک پايگاه نظامي درنزديک سرحد سوريه منفجر ساخته حد اقل ۳۰ نفر را کشته و۳۵ تن ديگر را زخمي ساخت. حملۀ امروز چهارشنبه در تل عفاردر جريان دو روز دومين حمله بود. بروز سه شنبه يک بم افگن انتحاري موتر حاملش را در يک مارکيت مزدحم منفجر ساخت که باعث هلاکت ۳۰ نفر شد. در عين زمان قصر سفيد از يک موافقۀ دقايق آخر در عراق استقبال کرد که حزب عمدۀ سياسي سني مذهب عرب بنام (حزب اسلامي عراق) گفته که از قانون اساسي جديد حمايت ميکند. اين موافقه بعد از آن بدست آمد که قانون گذاران شيعه مذهب و کرد در مورد طرزالعملي موافقه کردند که در طورت تصويب قانون اساسي تعديلات را در آن سند را تحت غور قرار دهند. يک نطاق قصر سفيد گفت اين موافقه يک قدم مثبت است که سهمگيري وسيع تر را در همه پرسي تشويق خواهد کرد. اما وي هشدارداد که بخاطر اينکه دهشت افگنان بيچاره تر شده اند هنوز احتمال خشونت در جريان انتخابات موجود است.

XS
SM
MD
LG