لینک های دسترسی

اتحاديۀ اروپائي ۱۲ مليون دالر ديگر نيز براي مصيبت رسيدگان کشمير وعده داد


اتحاديۀ اروپائي ميگويد در نظر دارد ۱۲ مليون دالر ديگر را براي مصيبت رسيدگان زلزلۀ بزرگ جنوب آسيا بفرستد. اين کمک جديد برعلاوۀ بيش از چهار مليون دالري است که اتحاديۀ اروپائي قبلاً براي خدمات عاجل طبي و تدارکات و همچنان سرپناه، مواد غذائي، آب آشاميدني و ساير احتياجات اساسي تعهد کرده است. در يک بيانيۀ اتحاديۀ اروپائي گفته شده که اين کمک جديد براي مصيبت رسيدگان در بخش هاي هندي و پاکستاني کشمير بمصرف خواهد رسيد. هند امروز يک محمولۀ ديگر کمک را به پاکستان فرستاد. يک مامور وزارت خارجه گفت قطار آهن حامل ۸۲ تن کمک بشري هند براي مصيبت رسيدگان زلزله در پاکستان به شهر لاهور در پاکستان مواصلت خواهد کرد. قطار آهن از طريق اتاري واگاه که يگانه خط آهن اتصالي دو کشور است به پاکستان وارد خواهد شد. بروز چهارشنبه يک طيارۀ حمل و نقل نظامي هند هفت لاري مملو از ادويه، ۱۵ هزار کمپل و ۵۰ خيمه را به پاکستان انتقال داد.

XS
SM
MD
LG