لینک های دسترسی

اميدواري براي يافتن کساني که از زلزله در پاکستان جان بسلامت برده اند از بين ميرود


مقامات در پاکستان زلزله زده ميگويند عمليات جستجو و نجات براي کساني که جان بسلامت برده اند خاتمه يافته و اکنون کوشش براي فراهم کردن کمک به مليون ها نفري که گرسنه و بي سرپناه هستند آغاز يافته است. يان اگلند، انسجام دهندۀ کمک هاي عاجل ملل متحد امروز در يک کنفرانس مطبوعاتي در اسلام آباد گفت واقعيت تلخ اين است که يک تعداد خيلي کم مردم بعد از يک هفته ميتوانند زنده بمانند، پس سازمان هاي کمک دهنده اکنون توجه را بر فراهم کردن مواد غذائي و پناه گاه بمليون ها نفري که محتاج آن اند متمرکز ميسازند. او خواستار هليکوپترهاي بيشتري شد تا مواد امدادي را بمناطق دوردست برساند. يان اگلند گفت عادي شدن شرايط در مناطق مصيبت زده مستوجب پنج تا ده سال و ملياردها دالر ميباشد. متخصصين هواشناسي ميگويند طي ۲۴ ساعت آينده توفان رعد و برق مانع مساعي نجات خواهد شد. قبلاً در طول روز تکان هاي بعدي زلزله در پاکستان رخ داد. مقامات هواشناسي محلي ميگويند چنين تکان هاي زلزله براي ماه ها ادامه خواهد يافت. تعداد رسمي تلفات اکنون ۲۵ هزار در پاکستان و ۱۴۰۰ نفر در هند ميباشد. هند تصميم گرفته تا بهر يک از مالکين تقريباً ۴۰ هزار خانه که در کشمير هند تخريب شده، ۲۳۰۰ دالر بدهد. چون اين خانه ها قبل از زمستان باز سازي شده نميتواند انجنيران حکومت ۲۰ مرکز ميسازند که هر کدام گنجايش سه هزار نفر را داشته باشد. در واشنگتن، جورج بش، رئيس جمهور بسفارت پاکستان رفت تا کتاب تعزيت را امضا کرده و مراتب همدردي مردم امريکا را ابراز دارد.

XS
SM
MD
LG