لینک های دسترسی

تهنيت رئيس جمهور بش به مردم عراق بخاطر راي موفقانه شان بر قانون اساسي


رئيس جمهور بش به مردم عراق ، بخاطر به قول وي اکمال موفقانه راي گيري بر قانون اساسي آنشکور ، تهنيت گفت. رئيس جمهور بش ، که امروز يکشنبه در قصر سفيد با خبرنگاران صحبت ميکرد گفت ، ازاينکه شرکت مردم عراق درين همه پرسئ ، نسبت به انتخابات ماه جنوري بيشتر بوده است ، نهايت خورسند است. او شايستگي در امر جلوگيري از تبارز هرگونه خشونت ، در اطراف مراکز راي دهي را ، از آن قواي امنيتي عراق و عساکر ايالات متحده خواند. رئيس جمهور بش گفت عراق و قواي ائتلاف برهبري ايالات متحده ، در جهت صلح و پايه گذاري يک دولت متحد ، در جنگ عليه دهشت افگني پيشرفت مي کنند.

XS
SM
MD
LG