لینک های دسترسی

اجتجاج  هزار ها تن از افغانها عليه قتل  يک شخصيت مذهبي  در يک انفجار بم


هزاران تن از افغانها ، عليه قتل يک شخصيت مذهبي طرفدار حکومت که در اثر انفجار يک بم در يک مسجد کشته شد ، دست به مظاهره آرام زدند. بروز يکشنبه حد اقل ، پنج هزار نفر در ولايت شرقي خوست که در آن ملا احمد خان ، بروز جمعه در هنگام اداي نماز کشته شد ، مظاهره کردند. حد اقل ، ۱۵ تن از نماز گذاران در اثر انفجار اين بم زخمي شدند. احتجاج کنندگان از حکومت تقاضا کردند تا براي حفظ جان رهبران مذهبي ، تدابير امنيتي بهتري را اتخاذ نمايند. تا کنون هيچ کس ادعاي مسئوليت اين حمله را نکرده است ، اما مقامات افغان ، شورشيان طالبان را که در گذشته چندين ملاي با نفوذ را که بخاطر طرفداري از حکومت کرزي کشته بودند ، مسئول مي خوانند.

XS
SM
MD
LG