لینک های دسترسی

قتل وزير معارف در کشمير هند


تندروان مسلمان در کشمير هند غلام نبي لون وزير معارف محل را بضرب گلوله بقتل رسانيده اند پوليس ميگويد که لون صبح روز سه شنبه در منزلش که از طرف دولت داده شده بود در يک منطقه اي که شرايط امنيتي شديد داشت در سرينگر بقتل رسيد پوليس اظهار ميکند که يک تعداد از تندروان بر محوطه حمله نموده و بم هاي دستي را پرتاب کرده يکسره گلوله باري کردند. حمله کنندگان بعدا ازيک ديوار بلند به منزل وزير داخل شده اورا بقتل رسانيدند پوليس علاوه ميکند که يکي از حمله کنندگان و دو محافظ نيز در تبادله اتش کشته شده اند دو گروه تندرو به نام هاي المنصوريان و جناح اسلامي ، به مطبوعات پيغام فرستاده مسووليت اين حمله را ادعا کرده اند تشدد هاي شورشيان در کشمير هند با وجود اوامري ادامه دارد که سازمان اتحاد تندروان موسوم به شوراي متحد جهاد به تعقيب تکان هاي زلزله ، توقف تشدد را ده روز قبل ، صادر کرده بودند

XS
SM
MD
LG