لینک های دسترسی

پيشنهاد قصر سفيد در مورد روش عمال اداره استخبارات مرکزي امريکا


قصر سفيد پيشنهاد کرده است که عُمال اداره استخبارات مرکزي امريکا يا سي آي اي از قوانيني که استفاده از روش هاي توهين اميز زندانيان را در توقيفگاههاي ايالات متحده ممنوع قرار ميدهد، مستثنا باشند يک گزارش مطبوعاتي امروز سه شنبه حاکيست که ريچارد چيني معاون رئيس جمهور و پورتر گَس رئيس اداره استخبارات مرکزي امريکا يا سي آي اي هفته گذشته با سناتور جان مکين ملاقات کردند که وي لحن و متن کرامت انساني را در يک لايحه مصارف وزارت دفاع گنجانيده است . اين سناتورايالت اريزونا از حزب جمهوريخواه خودش باري در ويتنام يکي از اسراي جنگ بود در اوايل همين ماه ، مجلس سناي کانگرس ايالات متحده با اکثريت قاطع آرا به طرفداري از منع روشهاي بيرحمانه و رفتار توهين اميز و غير انساني هر توقيفي اي راي داد که توسط حکومت ايالات متحده زنداني ميشود مجلس نمايندگان روي لايحه مشابهي مصارف راي ميدهد که ماده حرمت به حقوق انساني در ان گنجانيده نشده است قصرسفيد تهديد نموده است که اين لايحه را بشمول رفتارو گفتار در برابر توقيف شدگان ، ويتو خواهد کرد موسسات مدافع حقوق بشر ميگويند که قايل شدن استثنا از جانب قصر سفيد براي اولين بار به صراحت نشان ميدهد که عمال استخباراتي بايد قادر باشند در برابر زندانيان رفتار غير انساني نمايند

XS
SM
MD
LG