لینک های دسترسی

محاصرۀ پايگاه هاي تندروان فلسطيني در نزديک سرحد سوريه توسط قواي لبناني


شاهدان ميگويند صد ها تن قواي لبناني پايگاه هاي مليشه ها را که توسط تندروان فلسطيني در نزديک سرحد سوريه کنترول ميشوند، محاصره نموده اند. اين نمايش قدرت بدنبال قتل يک قراردادي ملکي بروز سه شنبه در جريان آتشباري بين قواي لبناني و تندروان فلسطيني طرفدار سوريه در يک قريۀ دور افتاده صورت مي گيرد. آژانس خبر رساني اسوشيتدپرس گزارش داد که عساکر از بلند گو ها استفاده نموده از فلسطيني ها ميخواهند تا پايگاه مليشه ها را در نزديک قريۀ سلطان يعقوب تخليه کنند. گزارش مي گويد که قواي نظامي نقاط تفتيش را تاسيس نموده و عساکر موتر ها را که داخل محل ميشوند مي پالند. از موجوديت تانکهاي نظامي و قوا همچنان در خارج يک پايگاه ديگر در حلوه گزارش شده است . سوريه تحت فشار هاي شديد ديپلو ماتيک حضور ۲۹ سالۀ نظامي اش در لبنان را در اوايل سال جاري پايان داد. از آنوقت ببعد حکومت بيروت از تندروان فلسطيني تقاضا نموده تا باستثناي پوسته هاي نظامي در داخل کمپهاي پناهندگان فلسطيني ، پوسته هاي نظامي تحت حمايت دمشق را مسدود نمايند.

XS
SM
MD
LG