لینک های دسترسی

  قتل شش عسکر ايالات متحده   و يک تن قاچاقبر القاعده در عراق


امرو زد ر عراق در دو حادثه جداگانه انجارات بم هاي تعبيه شده درکنار جاده ، شش امريکائي کشته شدند . چهارعسکر ايالات متحده حين اجراي گزمه در جنوب غرب بغداد واقع در نزديکي« يوسفيه » بقتل رسيبدند . دو عسکرديگرامريکا دريک انفجار مشابه بم در نزديکي «بلاد» کشته شدند . قواي ايالات متحده دربغداد همچنان گذارش داده است که يک عضو القاعده از عربستان سعودي را ، که در قاچاق جنگ جويان خارجي در عراق و اجراي بم گذاري هاي انتحاري دست داشت کشته اند . مامورين ايالات متحده ميگويند « البو سعود » بروز شنبه در نزديکي سرحد سوريه هنگامي کشته شد که سعي کرد از نزد عساکر اهتلاف با يک موتر فرار کند . سه تن ديگر ازراکبين آن موتر نيز کشته شدند . درعين حال ، ابراهيم الجعفري ، صدراعظم عراق ميگويد به« برزان ابراهيم الحسن» برادر اندر زنداني شده صدام حسين بحاطر ابتلاي او به مرض سرطان اجازه دسترسي به تسهيلات طبي براي معالجه اش داده خواهدشد . او توام با صدام حسيبن و سايرهمکاران ت نزديک صدام به الزامات جرايم عليه بشريت محاکمه خواهد شد و با جزاي مرگ مواجه است .

XS
SM
MD
LG