لینک های دسترسی

Breaking News

مسافرت رهبرروسيه  به هالند


ولاديميير پوتين رئيس جمهورروسيه ، ک مسافرت دو روزه را به هالند شروع کرده که انتظار ميرود طي آن او با مقامات هالندي بر ارتباطات فزاينده اقتصادي و معاملاتي ميان دو کشور مذاکره کند . بازديد پوتين از هالند ، نخستين مسافرت يک رهبرروسيه از آن کشور طي بيش از يک صد سال است . در اين مسافرت ولاديميير پوتين با « يان پيطر بالکينند» ، صدراعظم و ملکه بيااتريس ديدار نموده و از قصر صلح ، که مقر محکمه بين المللي عدالت است ، ديدار خواهد کرد . قبل بر آن بالکينند ، صدراعظم هالند به آژانس خبري ايتر تاس روسيه گفت مسافرت ولاديميير پوتين درامر تحکيم روابط تاريخي ، اقتصادي ، سياي و فرهنگي ميان دو کشورکمک خواهد کرد . پوتين به منابع جمعي خبري هالند گفت روابط تجاري بن روسيه و هالند ، برغم اختلافات دو کشورازديدگاه حجم و بزرگي ، انکشاف يافته است . رئيس جمهور روسيه علاوه کرد رقم تجارت بين دوکشور در سال قبل زياده از ۱۶ ميليارد دالربوده ا ست .

XS
SM
MD
LG