لینک های دسترسی

محکوم شدن يک تن پاکستاني در هند به جرم  حمله  بر  لعل قلعه در پنج سال قبل


يک محکمه هندي، يک مرد پاکستاني را به الزام حمله تند روانۀ پنج سال قبل بر عمارت تاريخي لعل قلعه که در قرن هفده اعمار شده است ، به مرگ محکوم کرده است. براي محمد عارف امروز دو شنبه ، بخاطر نقشش در دسامبر ۲۰۰۰ ، که باعث هلاکت سه تن گرديد، جزاي مرگ تعين شد . قرباينان اين حادثه ، که يک عسکر و دوتن ازاهالي ملکي بودند ، هنگامي کشته شدند که عارف و پنج تن تندرو ديگر مخفيانه وارد محوطه و مجتمع لعل قلعه گشته و گلوله باري کردند . لعل قلعه يک قصر امپراطور مغلي « شاه جهان» بود . اين قلعه امروز يک نماد استقلال هند است و بسياري از بياينه ها و اعلاميه هاي رسمي دولت هند در دروازه هاي آن ايراد و پخش ميگردد.

XS
SM
MD
LG