لینک های دسترسی

ايران دور ديگر فعاليت هاي مظنون ذروي را گزارش داده است


ديپلوماتها در ادارۀ بين المللي انرژي ذروي مي گويند که ايران علي الرغم فشار حکومات غربي جهت متوقف ساختن فعاليتهاي حساس ذروي اش ، پلانها براي آغاز يک دور ديگر غني سازي يورانيم را افشا نموده است . آژانس خبر رساني رويترز از يک نماينده در ويانا نقل قول کرده که انجنيران ايراني هفتۀ آينده در دستگاۀ ذروي در شهر اصفهان يورانيم جديد را داخل دستگاه خواهند کرد. تهران بکرات اين اتهامات امريکا و اتحاديۀ اروپايي را رد نموده که در صدد انکشاف اسلحۀ ذروي ميباشد. اماهيات مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي۳۵ عضوي که بنام مخففIAEA نيز ياد ميشود، در ماه سپتمبر به ايران گفت تا تمام فعاليتهاي غني سازي يورانيم را متوقف ساخته و به مفتشين آن اداره اجازۀ دسترسي به ساحات ذروي و اسناد ذروي بدهد. هيات مديرۀ ادارۀ بين المللي انرژي ذروي گفت عدم همکاري با آن اداره، به راجع ساختن ايران به شوراي امنيت موسسۀ ملل متحد جهت وضع احتمالي تعذيرات خواهد انجاميد. محمد البرادعي رئيس ادارۀ بين المللي انرژي ذروي روز سه شنبه گفت که ايران به اجازه دادن مفتشين به ساحات فوق العادۀ امنيتي ذروي آغاز کرده که در گذشته دسترسي بان ها مشکلات زياد داشت .

XS
SM
MD
LG