لینک های دسترسی

ايران چهل تن از سفرايش   را  به کشور احظار ميکند


در حالي که بنياد گرايان سلطۀ شانرا بالاي سياست خارجي ايران بدنبال انتخاب محمود احمدي نژاد محافظه کار بحيث رئيس جمهور در ماه جون، قايمتر ساخته اند،ايران اعلام داشت که چهل تن از سفرا و سران دفاتر ديپلوما تيکش را احظار کرده است . مطبوعات ايران از منوچهر متقي وزير خارجۀ ايران نقل قول کرده که بعضي ديپلوماتها، که توسط حکومت اصلاح طلب ايران مقرر شده اند استفعاي قبل وقت شانرا در خواست کرده اند. وي گفت معياد کاراکثر نمايندگان سياسي ايران به پايان رسيده و بعوض تمام ۴۰ ديپلومات ايران اشخاص ديگري تعين خواهند شد. اين ديپلوماتها شامل نمايندۀ ايران در برلين و پاريس نيز خواهد بود که در مباحثات حساس چندين ماهه با اروپا روي پروگرام ذروي ايران شامل بوده اند. در يک انکشاف ديگر توني بلير صدْراعظم برتانيه ميگويد جامعۀ بين المللي حمايت مداوم ايران را از دهشت افگني در شرق ميانه و ساير جا ها تحمل نخواهد کرد. اما وي به قانون گذاران برتانيه گفت اقدام نظامي عليۀ ايران در نظر نيست .

XS
SM
MD
LG