لینک های دسترسی

ختم  جلسات « سارک»  و عدم موفقيت آن در  نيل بيک موافقه نامه  تجارت آزاد


رهبران دول جنوب آسيا ، جلسات دو روزه شانرا در داکه پايتخت بنگله ديش امروز يکشنبه خاتمه دادند بدون اينکه توانسته باشند کار تفصيل وتشريح موافقه نامه تجارت آزاد در جنوب آسيا را ، که بنام اختصاري « سفتا» نيز ياد ميگردد تکميل کنند . اما اعضاي انجمن همکاري منطقوي دولت هاي جنوب آسيا يا « سارک» بر يک تعداد از تدابير جهت بهبودهمکاري منطقوي ، بشمول طرق پاسخ و عکس العمل بمقا بل به دهشت افگني و بحرانات بشري موافقه کردند . من موهن سينگ صدراعظم هند ، از موفقيت هاي اين جلسه سران ، برغم عدم توانائي آن در تصويب نهائي «سفتا» که انتظار ميرود سر از تاريخ اول جنوري نافذ گردد ، ابراز خرسندي کرد صدراعظم هند گفت عمليه حل چند موضوع برحسته باقي مانده بايد تسريع گردد تا موافقه نهائي بر « سفتا» قبل از انقضاي ضرب الاجل معينه تکميل گردد . سارک شامل بنگله ديش ، بهتان ، هند ، مالديف ، نيپال ، پاکستان وسري لانکا مي گردد ، اما انجمن همکاري منطقوي جنوب آسيا ببزودي داراي عضو جديد در وجود افغانستان منحيث هشتمين عضو آن خواهد شد . رهبران هفت کشور عضو « سارک» موافقه کردند به افغانستان اجازه دهند شامل گروه کشورهاي آنها گردد.

XS
SM
MD
LG