لینک های دسترسی

  حملات   انتحاري در  افغانستان و کشته شدن سه نفر در کابل 


مقامات در افغانستان ميگويند در حملات عليحده انتحاري با بم تعبيه شده در کابل ، امروز دو شنبه دست کم سه نفر بشمول يک عسکر جرمني حفظ صلح کشته شده اند اين حملات عليه قواي برهبري ناتو در کابل صورت گرفته است پليس ميگويد سه تن از رهگذران نيزدر اين انفجار ، که در اثر اصابت دادن موتر توسط بم افگن انتحاري با يکدسته از عراده هاي قواي اامنيتي معاونت بين المللي برهبري ناتو در کابل دست داد ، زخم شده اند . آنها ميگويند حمله در جاده اي صورت گرفت که از کابل بسمت شرق افغانستان منتهي مي گردد . جاده مزدحمي است که در ٰآن چندين پايگاه قواي بين المللي حفظ صلح قراردارد . مامورين رسماً هويت سربازکشته شده و عساکر زخمي را تشخيص و اعلام نکرده اند . اما يک پليس محلي بنام محمد اکبر گفت آنها عساکر جرمني بوده ند . شورشيان طالب افغانستان و متحدين شان اخيرا حملات شانرا تشديد کرده اند. اين حملات اکثر در شرق و جنوب افغانستان ازياد يافته است نثار حارس از کابل در مورد اين انفجارات گزارشي دارد که اينک به توجه ميرسانيم

XS
SM
MD
LG