لینک های دسترسی

ايالات متحده طرز العملهاي پيشرفتۀ قرنطين را پيشنهاد کرده است


مامورين مسئول امور صحي ايالات متحدۀ امريکا بمنظور حفاظت امريکايي ها از امراض ساري بشمول انفلوانزاي پرندگان، طرزالعملهاي پيشرفتۀ قرنطين ، بشمول دسترسي بيشتر به فهرست مسافرين خطوط هوايي وکشتي ها را تقاضا کرده است. اين تغيرات که از جانب مرکز کنترول امراض در امريکا پيشنهاد شده، بر سرنشينان طيارات و کشتي هايي تطبيق ميشود که از خارج ايالات متحده باين کشور مي آيند و همچنان شامل پرواز هاي داخلي نيز ميگردد. مرکز کنترول امراض امريکا همچنان دادن صلاحيت بيشتر را به کارمندان امور صحي تقاضا مي نمايد تا اشخاصي را که در حالت قرنطين قرار ميداشته باشند تداوي و واکسين نمايند. مامورين صحي ميگويند ضرورت به مقررات تازه در جريان شيوع مرض کشندۀ سارز در سال ۲۰۰۳ وقتي ظاهر شد که مقامات صحي در تماس شدن با مسافريني را مشکل يافتند که شايد به مکروب آن مرض معروض شده باشند. اين پيشنهادات در خلال افزايش نگراني هايي درمورد سرايت انفلوانزاي پرندگان بميان آمده که از سال ۲۰۰۳ بدين سو بيش از ۶۰ نفر را در آسيا تلف نموده است .

XS
SM
MD
LG