لینک های دسترسی

پارلمان ايران سومين نامزد براي کرسي وزارت نفت را رد کرد


آژانس خبر رساني رسمي ايران گزارش داد که پارلمان آن کشور سومين نامزد کرسي وزارت نفت از جانب رئيس جمهور محمود احمدي نژاد را رد کرده است. گزارش حاکيست که محسن تسلطي يک مهندس تحصيل کرده امروز بعد از آنکه اعضاي پارلمان ايران استد لال کردند که وي کفايت احزار کرسي وزارت مهم نفت را ندارد، نتوانست آراي پارلمان را بدست بياورد. صادر ات نفت هشتاد فيصد عوايد دولتي ايران را تشکيل ميدهد. اولين نامزد رئيس جمهور براي کرسي وزارت نفت علي سعيدلو بود که در ماه آگست از جانب اعضاي پارلمان بخاطر عدم کفايت رد شده بود. دومين نامزد جنرال صادق محصولي يک قواماندان پاسداران انقلاب بدون تجربۀ امور نفتي بود که در اوايل اين ماه زمانيکه واضح شد که پارلمان نامزدي او را رد خواهد کرد، نامزدي اش را واپس گرفت. امور وزارت نفت ايران در حال حاضر توسط معاون وزارت نفت زمان رياست جمهوري محمد خاتمي، به پيش برده ميشود.

XS
SM
MD
LG