لینک های دسترسی

برتانيه از ايران خواستار شده تا اسناد محرمانۀ ذروي را تسليم کند


ايران يک روز بعد ازانکه از ارجاع فوري بشوراي امنيت ملل متحد بخاطر فعاليت هاي ذروي اش اجتناب نمود، با تقاضا براي تسليمي اسناد محرمانۀ ذروي مواجه گرديده است. برتانيه امروز در جلسۀ هيئت مديرۀ ۳۵ عضوي ادارۀ بين المللي انرژي ذروي در ويانا از ايران تقاضا کرد تا به پنج قدرت عمدۀ ذروي اجازه بدهد آنچه را بعضي از متخصصين نقشۀ ساختمان هستۀ منفجرۀ يک کلاهک ذروي است، معاينه کنند. ايران اصرار ميورزد که خواستار اين نقشه نشده بود ولي شبکۀ بازار سياۀ ذروي پاکستان که توسط عبدالقدير خان ساينتست بي اعتبار شدۀ آن کشور اداره ميشد، آنرا تسليم کرده بود. اين تقاضا براي تفتيش و معاينه در حالي صورت ميگيرد که گزارشي در ويانا منتشر شده که مامورين ارشد ذروي ايران ماۀ گذشته ملاقات کرده و موضوع از سر گرفتن پروگرام غني سازي يورانيم را مورد بحث قرار دادند. در ماۀ آگست ايران عمليۀ مبدل ساختن يورانيم را دوباره آغاز کرد که مرحلۀ قبلي غني سازيست. اين حرکت اروپا را وادار ساخت تا مذاکرات ذروي را با تهران قطع کند.

XS
SM
MD
LG