لینک های دسترسی

سوريه به ملل متحد اجازه ميدهد در تحقيقات قتل حريري با مامورين آن کشور صحبت کند


سوريه موافقه نموده که به تحقيق کنندگان ملل متحد اجازه بدهد، در مورد قتل رفيق حريري، صدراعظم سابق لبنان، از پنج مامور سوريه در مقر ملل متحد در ويانا تحقيقات نمايند. وليد معلم، معين وزير خارجۀ سوريه روز جمعه در دمشق بخبرنگاران گفت سوريه بعد ازان باين مصالحه موافقه کرد که تضمين اخذ نمود به حاکميت آن کشور احترام خواهد شد. او نگفت که اين پنج نفر چه وقت تحت تحقيق قرار خواهند گرفت. يک نطاق ملل متحد تائيد کرد که موافقۀ درمورد صورت گرفت . وي گفت کوفي انان منشي عمومي ملل متحد توقع دارد که همکاري سوريه دوام خواهد کرد. اين مصالحه بن بستي را با ملل متحد بپايان ميرساند که در ابتدا مصاحبه با مامورين سوريه در بيروت را تقاضا کرده بود. ماۀ گذشته، شوراي امنيت ملل متحد قطعنامۀ نمبر ۱۶۳۶ را بتصويب رسانيد که از سوريه تقاضا ميکند با تحقيقات در مورد قتل ماۀ فبروري حريري همکاري کند ورنه با تعزيرات احتمالي مواجه خواهد شد. سوريه از هرنوع دخالت در آن قتل را انکار ميکند.

XS
SM
MD
LG