لینک های دسترسی

تعبيه عساکر نائيجريا در مناطق متشنج  نفتي آن کشور


صاحب منصبان نظامي نايجريا ميگويند در يک اقدام امنيتي در خلال تشنجات فزاينده ، صد ها عسکر به مرکز منطقه استخراج و توليد نفت نائيجريا ارسال شده اند . مامورين نظامي در « ياناگوا» ، مرکز ايالت « بايلسا » ميگويند دسته هاي عساکر در شهر تجمع کرده بعضي ازوالي ايالت دفاع نموده و برخي ديگر ماخذه اورا مطلبه مي کنند . حکمران منطقه نفت خير نائيجريا به اتهام انتقال غير قانوني پولهاي که ارزش ان به ميليونها دالر مي رسد در ماه سپتامبر در بريتاينا بازداشت شد . نايجريا بزرگترين توليد کننده ه نفت خام جهان بوده و تنها«با يلسا» يک ربع استخراج روزانه دو نيم بيرلي نفت خام آنرا تشکيل ميدهد . اما وصف سهميه حکومت در عوايد نفتي ، اکثريت نفوس ايالت بايلسا درمنتهاي فقر بسر مي برند .

XS
SM
MD
LG