لینک های دسترسی

هشداراتحاديه اروپائي به اعضاي آن، درصورتيکه زندانهاي خاص دهشت افگنان مظنون در خاک آنها  يافت شود


وزير عدليه ارشد اتجاديه اروپائي ميگويد اعضاي آ اتحاديه ، درصورتيکه ديده شود زندانهاي مخفي اداره استخبارات ايالات متحده در خاک آن ها يافت شود ، حق راي شانرا ممکن است ازد ست بدهند . فرانکو فراتيني ، کمشنر عدلي وداخله اتحاديه اروپائي ميگويد اين دولت ها حق راي خود را درشوراي وزراي اتحاديه اروپائي ، که اورگان عمده تصميم گيري است، ازد ست خواهند داد . روزنامه هاي اامريکائي گذارش داده اند اداره استخبارات مرکزي ايالات متحده يک شبکه اززندان هاي مخفي را در بسياري از کشور هاي اروپاي شرقي عضو اتحاديه گشوده است . ازو واشنگتن خواسته اند راجع به اين الزامات پاسخ گويد ، اما تا کنون پاسخي دريافت نکرده اند . فراتيني ميگويد مامورين عدلي اتحاديه اروپائي از ايالات متحده رسماً راجع به موجوديت همچو زندان ها سوال کرده اند اما تا کنون پاسخي رادريافت نکرده اند . شوراي اروپا ، که ارگان مواظبت از حقوق بشر در جامعه اتحاديه اروپائي است، درمورد اتهامات موجوديت زندان هاي مخفي و اين گذارش ها که طيارات زندانيان « سي آي اي » را از طريق حريم فضائي اروپا نقل و انتقال ميدهند شروع به تحقيق کرده است .

XS
SM
MD
LG