لینک های دسترسی

يک عضوپارلمان و هفت تن ديگر در هند کشته شده اند


مقامات در شمال هند ميگويند که قاتلان ناشناس يک عضومليت پرستان هندوي پارلمان را با هفت تن از پيروانش در يک حمله بر موتر انها کشته اند پوليس بررقابت هاي سياسي سؤظن دارد که هدف اين کشتار راتشکيل ميدهد کرش آنند راي ، عضو پارلمان از حزب بهارتيا جانتاي ايالت اتراپراديش بود که به يک محفل عروسي ميرفت . پوليس ميگويد که اين عضو پارلمان چند قضيه جنايي نيز دارد که تحقيقات در مورد اتهامات عليه وي جريان داشت که شامل اختطاف و قتل ميباشد

XS
SM
MD
LG