لینک های دسترسی

رئيس جمهور بش گفت  تقسيم اوقاتي   براي خروج قواي امريکا از عراق موجود نيست


رئيس جمهور بش در حاليکه تعين تقسيم اوقات براي خروج قواي امريکا از عراق را رد ميکرد گفت ايالات متحده از بم گذاران انتحاري موتر و قاتلين فرار نخواهد کرد. رئيس جمهور بش امروز چهارشنبه در اکادمي قواي بحري امريکا در شهر اناپوليس مري لند ستراتيژي پيروزي در عراق را شرح داد. وي گفت ، هرنوع خروج امريکا برشرايط موجود درعراق مربوط خواهد بود نه تعين آن توسط سياستمداران در واشنگتن . وي گفت قواي امريکا نقش شانرا در عراق باساس نيازمندي تغير خواهند داد و آماده اند تا گزمه هايشان را کاهش بخشيده و بر عمليات اختصاصي عليۀ اهداف داراي اهميت زياد متمرکز شوند. اما رئيس جمهور همچنان گفت اگر قوماندانان در عراق بوي بگويند که افزايش قوا در عراق ضروريست وي تعداد قوا امريکا در عراق را افزايش خواهد داد. رئيس جمهور بش گفت وي آگاهي دارد که در واشنگتن و سراسر کشور در بارۀ وضع قواي امريکا سوالاتي مطرح شده است . وي تاکيد کرد که ميخواهد بزودي ممکنه قواي امريکا را بکشور فراخواند. اين خطابۀ رئيس جمهور در حالي ايراد شد که با فشار سياسي براي توضيح پلانش براي تکميل عمليات امريکا در عراق مواجه ميباشد. جان مارتا يکي از اعضاي کانگرس از جزب ديموکرات مباحثات شديدي را دوهفته قبل زماني آغاز کرد که خروج فوري قواي امريکا از عراق را تقاضا نمود. سناتور ژک رييد از حزب ديموکرات و عضو کميته خدمات مسلح در سنا گفت از بيانبه رئيس جمهور بش مايوس شده و او درباره واقعيت اوضاع در عراق صادقانه حرف نزده است . سناتو ر ريد اظهار کرد مردم امريکا تشنه يک زماداري و رهبري و ارزيابي صادقانه اعمال و اجراات ايالات متحده در عراق اند .

XS
SM
MD
LG