لینک های دسترسی

مدعي العمومان اندونيزيا براي مردي که بکشتن مبارز حقوق بشر متهم است تقاضاي حبس ابد کردند


مدعي العمومان در اندونيزيا براي يک پيلوت خط هوائي که بمسموم کردن يک مبارز برجستۀ حقوق بشر متهم است، تقاضاي حبس ابد کردند. آنها اين تقاضا را امروز در محکمۀ مرکزي جاکارتا بعمل آوردند. آژانس خبرگزاري فرانسه گزارش ميدهد که محکمه استدلال وکلاي مدافع را بتاريخ ۱۲ دسمبر استماع خواهد کرد. پالي کارپس پريانتو، پيلوت خط هوائي ملي اندونيزيا متهم است که در يک پرواز ماۀ سپتمبر سال ۲۰۰۴ بدو مهماندار طياره هدايت داده بود تا به نوشابۀ منير ثالب يک مقدار زياد زهر آرسنيک را مخلوط کند. مهمانداران، جداگانه محاکمه خواهند شد. منير ثالب يک منتقد سرسخت قواي نظامي بوده آنرا به تخطي از حقوق بشر و قاچاق غير قانوني مواد مخدر و قطع غير قانوني جنگلات متهم ميکرد. يک کميتۀ مستقل ادعا کرده که درين قتل ادارۀ استخبارات حکومت شايد نقشي را بازي کرده باشد.

XS
SM
MD
LG