لینک های دسترسی

انتخابات پارلماني مصر را خشونت و تخويف صدمه زد


بعد ازانکه مخالفين حکومت در دو دورقبلي انتخابات پارلماني مصر پيشرفت نمودند، آخرين دور انتخابات را خشونت و مداخلات پوليس صدمه زد. در شهر بالتيم در نزديک کفرالشيخ، مامورين حقوق بشر و صحيه ميگويند در تصادمات مخالفين حکومت با پوليس يک پشتيبان مخالفين کشته و ده ها تن ديگر مجروح شدند. خبرنگار صداي امريکا در شهرک شمال شرقي زيگزگ مصر ميگويد پوليس مراکز راي گيري را در شهر زَگَزيگ، در تقريباً ۱۸۰ کيلومتري شمال شرق قاهره محاصره کرده است. در ساحات ديگر نيز از مداخلات پوليس گزارش داده شده است. در دور نهائي راي گيري ۱۳۶ کرسي از پارلمان ۴۴۴ عضوي تعيين گرديد. حسني مبارک، رئيس جمهور ده کرسي باقي مانده را انتصاب ميکند کانديداني را که اخوان المسلمين حمايت کرده تا بحال ۷۶ کرسي را بدست آورده اند. در گذشته آن حزب صرف ۱۵ کرسي داشت.

XS
SM
MD
LG