لینک های دسترسی

اسرائيل سيستم ضد راکت خود را موفقانه آزمايش نمود


اسرائيل ميگويد که سيستم دفاع راکت خود را موفقانه مورد آزمايش قرار داد مامورين امنيتي ميگويند که راکت موسوم به « ارو تو » يا تيردو ، امروز جمعه بصورت موفقانه راکتي را که شبيه راکت شهاب سوم ايران ساخته شده بود ، سقوط داد اين آزمايش از جمله يک سلسله آزمايشاتي است که ايريل شارون صدراعظم اسرائيل ميگويد اسرائيل نميتواند که توليد غيرمنتظره سلاح ذروي ايران را قبول کند . شارون از تهديد عمليات نظامي عليه جمهوريت اسلامي ايران خود داري کرد پروگرام آزمايشات « آرو » اولين بار در سال ۱۹۸۸ بعد از ان تقويت يافت که اسرائيل ۳۹ راکت نوع سکد عراقي را در جريان جنگ ۱۹۹۱ خليج از بين برد

XS
SM
MD
LG