لینک های دسترسی

گروه هاي مدافع حقوق بشر از قزاقستان انتقاد کردند


گروۀ مراقب حقوق بشر از قزاقستان بخاطر برگردانيدن افراطيون اسلامي مظنون، به ازبکستان، که بقول گروه هاي مدافع حقوق بشر ممکن است شکنجه شوند، انتقاد کرده است. اين گروۀ بين المللي مدافع حقوق بشر ميگويد اين ده نفر بروز دوشنبه توقيف و بطور محرمانه اي روز بعد به ازبکستان تسليم داده شدند. مقامات حکومت ازبکستان بعضي ازين مردان را به سهم گرفتن در خشونت هاي ماۀ مي در انديجان متهم ميکنند. مقامات حکومت ازبکستان ميگويند دران خشونت ها که مقامات مسلمانان افراطي را مسؤل آن ميدانند، ۱۸۷ نفر کشته شدند. اما کارمندان گروه هاي مدافع حقوق بشر ميگويند ۷۵۰ نفر در سرکوبي اردو کشته شدند. سازمان مراقب حقوق بشر تسليمي اين مردان توسط قزاقستان را تازه ترين تخطي آن کشور از حقوق بشر به پيشواز انتخابات مجوزۀ روز يکشنبه ميخواند. آن گروه ميگويد قزاقستان نتوانست ثابت بسازد که چنان يک عضو جامعۀ بين المللي ميباشد که بحقوق بشر احترام قايل است.

XS
SM
MD
LG