لینک های دسترسی

چهارمين سعي رئيس جمهور ايران براي تعين يک تن به وزارت  نفت


محمود احمدي نژاد ، رئيس جمهورايران ، يک نفر جديد را براي رهبري وزارت نفت ايران تعين کرده و با اين عمل چهارمين سعي اش را براي کسب منظوري متصدي اين مقام مهم در ايران تبارز داده است . محموداحمدي نژاد رئيس جمهورايران سعي دارد تصويب مقرري « کاظم وزيري همانه ، معين سابقه آن وزارت را امروز يکشنبه از پارلمان ايران، که جريان آن مستقيماً َ از تلويزيون دولتي ايران پخش مي گردد ، بدست آورد. رئيس جمهور ايران در حاليکه جريان سخنانشمستقيماً در تيلوزيون دولتي ايران پخش ميشد امروز يک شنبه کاظم وزيري هانيه ، مامور کهنه کار وزارت نفت ايرانرا به پست وزارت نفت ايران معرفي کرد. انتظار مي رود اعضاي پارلمان ايران درهفته آينده يعني به تاريخ ۱۱ دسامبر بر « وزيري همانه » راي گيري کنند که به عنوان وزير نفت آينده ايران معرفي شده است . عدم موفقيت پارلمان ايران در تصويب مقرري نامزدان سابق براي آن پست ، تهران را تا کنون فاقد يک مشي درزمينه نفت نگهداشته است . تحیلیل درلن میدئینز ممناوعه یک ماهه بر ت|ئیبل افراز معرفیشزه ر-یس جمهئر ایران بخه ضست ئوارت نفت به اعتماد سرمايه گذاران صمه زده و براي اقتصاد ايران ز يان آر تمام شده است ايران يک هشتم نفت جهان را ازذخاير شناخته شده خود دارد ودر حال حاضر بيش از چهار ميليون بيرل نفت درروز را استخراج ميکند که بيشتر از ۵٪ استخراج وتوليد نفت در سطح جهاني است .

XS
SM
MD
LG