لینک های دسترسی

راه پيمائي ده ها هزارتن  بطرفداري از ديمو کراسي درهانکانگ


امروز يکشنبه ده ها هزار نفر درهانکانگ بطور صلح آميز راهپيمائي کرده ديموکراسي بيشتر را در هانکانگ تقاضا کردند . دست کم ۶۰ هزار نفر از مظاهره کنندگان هانکانگي شعار ها داده و پرچم هائي را حمل کردند که در آن از حکومت خواسته شده بود به رايدهندگان هانکانگ اجاز دهد رهبر هانکانگ واعضاي شوراي تقنيينه هانکانگ را خود انتخاب کنند . علي رغم تقاضا هاي گسترده براي تامين ديموکراسي کامل در هانکانگ ، مقامات در پيکنگ حاضر نشده اند به مردم قلمرو هانکانگ اجازه دهند خود تصميم گيرند که اين اصلاحات سياسي چه هنگام صورت گيرد . چين اداره مجدد هانکاانگ را از بريتاينا در سال ۱۹۹۷ بدست گرفت بريتانيا منحيث حکمران استعماري نيز به هانکانگ اجازه نداد انتخابات ديموکراتيک راب راه اندازد. نيم ميليون نفر در همچو يک راهپيمائي دو سال قبل در هانکانگ ، رهبران چين را تکان داد و حکومت هانکانگ را مجبور ساخت پلانها براي تسويد يک قانون جنجال برانگيز ضد خرابکاري را فسخ کند.

XS
SM
MD
LG