لینک های دسترسی

ايران در نظر دارد  دوکورۀ ديگر ذروي را  با وصف  فشار بين المللي براي محدود ساختن  پروگرام ذروي ، اعمار نمايد


رئيس هيات ايران در مذاکرات ذروي ميگويد کشورش در نظر دارد دوکورۀ ديگر ذروي را با وصف فشار بين المللي براي محدود ساختن پروگرام ذروي ، اعمار نمايد. علي لري جاني ميگويد ايران به هر شرکت علاقمند بين المللي اجازه خواهد داد براي اعمار اين کوره ها مناقصه نمايد. روسيه در اعمار کورۀ ذروي ايران در بوشهر کمک نمود که انتظار ميرود سال آينده به توليد برق ذروي آغاز کند. لري جاني بعد از آن اين مطالب را اظهار داشت که حکومت ايران ساختمان اين کورۀ ذروي را در ولايت خوزستان در غرب ايران تصويب کرد وي تاکيدکردکه اين دستگاه هاي ذروي براي توليد برق بکاربرده خواهدشد. ايالات متحده اينکشور نفت خيز را متهم کرده که مخفيانه سعي دارد سلاح ذروي توليد کند. برتانيه ،جرمني و فرانسه سعي داشته اند ايران را تشويق نمايند از پروگرام غني سازي يورانيوم در بدل مشوقهاي تجارتي منصرف شود ولي مذاکرات روي اين مساله درين اواخر به رکود مواجه شده است.

XS
SM
MD
LG