لینک های دسترسی

نمايندگان  کشور هاي اسلامي براي جلسۀ جلسۀ آن سازمان آمادگي مي گيرند


نمايندگان ۵۷ کشور مسلمان جهان روز چهارشنبه در جريان جلسۀ سران کنفرانس اسلامي در عربستان سعودي جمع شوند چلينج ها و خطرات بيناد گرايي اسلامي را مورد بحث قرار خواهند داد. نمايندگان امروز سه شنبه به بحث روي آجندا در شهر جدۀ آغاز کردند که پلانهايي درمورد مبارزه با دهشت افگني را نيز شامل است . اکمل الدين احسانوغلو منشي کنفرانس اسلامي که از ترکيه است پلاني را پيشنهاد کرد که آن سازمان ۳۶ ساله را در جريان ده سال آينده سازمان مجدد دهد. اين پروگرام ده ساله همکاري مجدانه را در مبازره با دهشت افگني ، چلينجهاي اجتماعي - اقتصادي ، فرهنگي و علمي در خواست ميدارد که کشور هاي اسلامي را ضعيف ساخته است. جلسۀ سران روز چهارشنبه در شهر مکۀ مکرمه آغاز خواهد شد.

XS
SM
MD
LG