لینک های دسترسی

Breaking News

محاکمه صدام بدون حضور او در محکمه از سرگرفته شد


دو شاهد ديگر در برابر محکمه خاص در عراق که محاکمه صدام حسين ديکتاتور سابق عراق ، را با هفت تن از همکاران او بخاطر قتل ۱۴۰ تن از شيعيان در ۲۳ سال قبل ، براه انداخته، شهادت دادند. جلسه محاکمه که از طريق تلويزيون پخش ميشود امروز چند ساعت ديرتر بعد از ان از سر گرفته شد که صدام حسين از اشتراک در جلسه امتناع نموده از سؤ رفتار شکايت نمود. يکي از شاهدان که بخاطر کتمان هويت در عقب پرده قرار داشت به محکمه گفت که وقتي توقيف شده بود براي چندين روز برايش مقدار بسيار کم غذا و آب داده ميشد. صدام و همکارانش به امر دادن به سرکوبي اهالي در دوجيل بخاطر سؤقصد ناکامي عليۀ صدام در هنگام بازديد از انشهر در سال ۱۹۸۲ متهم ميباشند . بعد از گواهي شاهدان قاضي رزگار محمد امين محاکمه را براي دو هفته ديگر تا ۲۱ دسامبر تعطيل کرد تا عراق بتواند توجه را بر انتخابات پارلماني کشور بروز پنجشنبه متمرکز سازد. اگر صدام مجرم ثابت شوند محکوم به اعدام خواهد شد.

XS
SM
MD
LG