لینک های دسترسی

ناتو پلان توسعۀ قوا را در افغانستان منظور کرد


وزراي خارجۀ کشورهاي عضو ناتو پلان توسعۀ قواي حافظ صلح آن اتحاديه را به بخش هاي بحراني جنوب افغانستان منظور کرده اند. مامورين ناتو اين اقدام را امروز به تعقيب جلسۀ وزراي خارجۀ آن اتحاديه در بروکسل اعلام کردند. بموجب اين پلان، سال آينده در حدود شش هزار عسکر اروپائي و کانادائي به قواي نه هزار نفري آيسف، قواي بين المللي مساعدت امنيتي علاوه خواهد شد. مامورين ناتو ميگويند اين موافقتنامه خطرناکترين کار مبارزه عليۀ شورش را به قواي ۲۰ هزار نفري ائتلاف تحت رهبري ايالات متحده ميگذارد ولي به ناتو وظيفۀ تعليم عساکر افغاني و کمک به آنها را ميسپارد.

XS
SM
MD
LG