لینک های دسترسی

چين پنجمين واقعۀ انفلونزاي پرندگان را اعلام کرد


آژانس خبرگزاري رسمي چين ميگويد يک کارگر ۳۱ سالۀ صنعت مرغ داري پنجمين نفريست که مرگ او ناشي از مرض انفلونزاي پرندگان تائيد گرديده است ولي يک زن که وضعش بهبود يافت از شفاخانه مرخص شده است. آژانس خبرگزاري سينهواي چين ميگويد اين زن از ولايت لياوننگ در شمال شرق چين بتاريخ ۳۰ اکتوبر عوارض شبيۀ سينه بغل را نشان ميداد و بستر گرديد. وضع او بهبود يافت و بتاريخ ۲۹ نومبر از شفاخانه مرخص شد. معاينات بعدي نشان داد که اين زن به ويروس نوع مهلک H5N1 انفلونزاي پرندگان معروض شده بود. در اوکراين، مامورين صحي ميگويند شيوع مرض انفلونزاي پرندگان در شبۀ جزيرۀ کريميا که صدها پرنده را کشته تائيد گرديده که از نوع H5N1 بوده است. مامورين بمنظور محدود ساختن شيوع مرض حالت اضطرار را اعلام کرده اند.

XS
SM
MD
LG